banner_new_event

International Cooperation

HTQT_01_18_coninco1 Vice President of NIHON SEKKEI as the first international partner of CONINCO in 2018
As one of the longtime international partners and have extensive cooperation with CONINCO in many fields, in the morning of January 4th, the representative of NIHON SEKKEI, INC. is pleased to accept the invitation to visit and work at the new office of CONINCO at the beginning of 2018.Business Activities

HDKD_2_18_coninco5 CONINCO tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
There are no translations available.

Sáng ngày 12/01/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng CONINCO đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.Internal News

TNB_119_17_coninco CONINCO - MI: 10 năm hình thành và phát triển
There are no translations available.

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Công ty Cổ phần CONINCO Máy xây dựng và Công trình Công nghiệp (CONINCO – MI) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, tổng kết những thành quả đã đạt được của tập thể cán bộ công nhân viên.