Quan hệ cổ đông

62. CONINCO - Thông báo về việc góp vốn và cử đại diện quản lý vốn góp của CONINCO tại CTCP CONINCO Thăng Long

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Quyết định số 62/2017/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc góp vốn và cử đại diện quản lý vốn góp của CONINCO tại Công ty Cổ phần CONINCO Thăng Long.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

61. CONINCO - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: UV.HĐQT, TGĐ Hà Minh

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng:
- Ông Hà Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

60. CONINCO - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.

 

 
Đọc thêm...
 

59. CONINCO - Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - UV.HĐQT, TGĐ Hà Minh

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty:
- Ông Hà Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

58. CONINCO - Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty:
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL