Quan hệ cổ đông

42. CONINCO thông báo về việc cung cấp thông tin người nội bộ của Công ty đại chúng

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 288/2017/CONINCO-CBTT về việc Cung cấp thông tin người nội bộ của Công ty đại chúng.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

41. CONINCO thông báo v/v bổ nhiệm PTGĐ Công ty, kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, thành lập Trung tâm lao động ngoài nước trực thuộc Công ty

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 23/2017/NQ-HĐQT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc:
- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
- Thành lập Trung tâm lao động ngoài nước trực thuộc CONINCO.

 

Đọc thêm...
 

40. Thông báo v/v thoái vốn của CONINCO tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng Miền Nam

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công bố thông tin về việc thoái vốn của CONINCO tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng Miền Nam.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

39. CONINCO thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

38. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL