Quan hệ cổ đông

37. Nghị quyết của HĐQT v/v xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu theo Giấy chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK ngày 23/11/2016.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

36. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại dự án Xuân Phương Garden

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại dự án Xuân Phương Garden.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

35. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo quản trị Công ty năm 2016.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

34. Thông báo v/v thoái vốn của CONINCO tại Công ty cổ phần TEXO tư vấn và đầu tư

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thoái vốn của CONINCO tại Công ty cổ phần TEXO tư vấn và đầu tư.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

33. Công bố thông tin về việc ký hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính 2016

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Công văn công bố thông tin về việc ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL