Quan hệ cổ đông

32. Thông báo về việc đinh chính Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

logoweb1Thực hiện Nghị quyết số 03A/2016/QĐ-ĐHĐCĐ và Quyết định số 04/2016/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/09/2016, Ngày 23/11/2016, CONINCO đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 78/GCN-UBCK, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông nội dung điều chỉnh Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của CONINCO.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

31. Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu

logoweb1Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm như sau:

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

30. Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

logoweb1Thực hiện Nghị quyết số 03A/2016/QĐ-ĐHĐCĐ và Quyết định số 04/2016/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/09/2016, Ngày 23/11/2016, CONINCO đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 78/GCN-UBCK, Hội đồng quản trị  xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông nội dung Hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng của CONINCO.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

29.TB về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014 của CONINCO

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Thông báo về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014 của CONINCO.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

28. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 22 lên 44 tỷ đồng

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 22 lên 44 tỷ đồng đến ngày 31/12/2015.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL