72. CONINCO - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

 

 
Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem: Tại đây.