Khách sạn Đồng Khởi (Grand Hotel)

 
 •  
   

  Thông tin dự án

  1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Tổng Công ty du lịch Sài Gòn
  2. Địa điểm: Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
  3. Công việc của CONINCO:
  Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.
  4. Miêu tả tóm tắt dự án:
  - Tổng mức đầu tư: 328 tỷ đồng
  - Diện tích khu đất: 2.780 m2
  - Tổng diện tích xây dựng – cải tạo: 2.627,5 m2
  - Tổng diện tích sàn xây dựng – cải tạo: 23.890,5 m2
  - Công trình gồm 20 tầng, 2 tầng hầm để xe, 1 hầm kỹ thuật và 1 tầng kỹ thuật trên mái
  - Tổng số phòng ngủ 233 phòng, trong đó gồm 170 phòng xây dựng mới và 63 phòng cải tạo