Nhà máy xi măng Song Lam

 
 
 

Thông tin dự án

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xi măng Đô Lương
2. Địa điểm: Bài Sơn, Đô Lương, Nghệ An
3. Công việc của CONINCO:
Giám sát thi công xây dựng; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án, lập HSYC, phân tích đánh giá HSĐX.
4. Miêu tả tóm tắt dự án:
- Dự án Nhà máy xi măng Đô Lương đổi tên thành Nhà máy xi măng Sông Lam
- Tổng mức đầu tư 1.738,9 tỷ
- Công suất 2.500 tấn Clinker/ngày, tương đương 910.000 tấn xi măng/năm.