Cung thi đấu điền kinh trong nhà

 
 
 

Thông tin dự án

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước - Sở Xây dựng Hà Nội
2. Địa điểm: Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
3. Công việc của CONINCO:
Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
4. Miêu tả tóm tắt dự án:
- Tổng mức đầu tư: 546 tỷ đồng
- Tổng diện tích: 3,4 ha
- Diện tích xây dựng: 17.700 m2
- Diện tích dành cho thi đấu: 5.420m2.
-Cung Thi đấu Điền kinh trong nhà có quy mô ba tầng: tầng 1 có diện tích 8.999m2, tầng 2: 2.376m2 và tầng 3: 1.047m2.
- Công trình có kết cấu chịu lực chính là hệ cột, dầm, sàn BTCT đổ tại chỗ, mái bằng hợp kim nhôm lượn sóng, sử dụng dàn không gian có khẩu độ lớn vượt nhịp 121,92m x 75,72m, cao 22 m, liên kết các thanh thép ống bằng hàn trực tiếp với nút cầu rỗng