Khu trưng bày ngoài trời, bảo tàng văn hóa các dân tộc học Việt Nam

 
 
 

Thông tin dự án

1. Chủ đầu tư: Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam
2. Địa điểm: Thái Nguyên
3. Công việc của CONINCO:
Tư vấn quản lý dự án.
4. Miêu tả tóm tắt dự án:
- Tổng vốn đầu tư: ~93 tỷ đồng
- Tổng diện tích: 40.040 m2 để trưng bày không gian 6 vùng văn hóa: Vùng núi cao phía Bắc, Thung lũng, Đồng bằng trung du Bắc Bộ, Miền Trung – ven biển, Trường Sơn – Tây Nguyên và Đồng bằng Nam Bộ