Nhà máy phân đạm Hà Bắc

 
 
 

Thông tin dự án

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc
2. Địa điểm: Xã Thọ Xương, Bắc Giang
3. Công việc của CONINCO:
Tư vấn kiểm tra chất lượng thiết bị, kiểm định chất lượng và cấp chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình.
4. Miêu tả tóm tắt dự án:
- Tổng mức đầu tư: 568 triệu USD
- Diện tích đất: 60 ha
- Công suất: 500.000 tấn/năm.