Nhà máy thủy điện Đăkr'tih

 
 
 

Thông tin dự án

1. Chủ đầu tư: Tổng công ty xây dựng số 1
2. Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
3. Công việc của CONINCO:
Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công; Giám sát thi công xây lắp công trình.
4. Miêu tả tóm tắt dự án:
Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 4.300 tỷ đồng (hơn 200 triệu USD).
Nhà máy thuỷ điện Đăkr’tih với quy mô 144MW tại xã Nhân Cơ, Huyện Đăkr’Lap và thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông