Banner_gioithieu_CSCL_2016

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO là cung cấp các dịch vụ tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng với chất lượng cao nhất nhằm đáp ứng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng bằng cách không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

 

Công ty không ngừng hoàn thiện các dịch vụ theo hướng chuyên môn hóa cao, chú trọng hiệu quả công việc, bảo đảm chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu một cách nhanh chóng, tạo lòng tin lâu dài cho khách hàng và tương lai vững chắc cho sự phát triển của Công ty với phương châm “Chắc chắn cho tương lai”.

 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO cam kết thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và cải tiến thường xuyên tính hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.


Để đảm bảo Chính sách chất lượng được thực hiện, Công ty thiết lập các Mục tiêu chất lượng hàng năm trên cơ sở phù hợp với mục đích hoạt động của Công ty, chú trọng hướng tới khách hàng, bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, không ngừng đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cho toàn thể cán bộ nhân viên, tiến hành xem xét định kỳ, kịp thời và có hiệu quả Hệ thống, khắc phục, phòng ngừa, liên tục cải tiến và bảo đảm sẵn có, cung cấp phù hợp các nguồn lực cần thiết.


Công ty CONINCO phấn đấu trở thành tổ chức tư vấn có tầm cỡ trong khu vực, có quy mô đa nghề và có trình độ chuyên môn cao, giữ vai trò là một trong những đơn vị mạnh nhất trong cả nước về lĩnh vực tư vấn và kiểm định xây dựng.


CNN_ISO_9001_2015

Chứng chỉ ISO 9001:2015

 

Các tin khác trong Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức 14 Tháng 6 2017

Lịch sử công ty 21 Tháng 4 2017

Thành tích và khen thưởng 16 Tháng 4 2014

Các Công ty thành viên và Công ty con 08 Tháng 11 2011

Ban lãnh đạo 11 Tháng 8 2008

Giới thiệu công ty 09 Tháng 8 2008