banner_lichsu

Lịch sử công ty

Ngày thành lập: 16 tháng 4 năm 1979.

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO là doanh nghiệp Cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng (Bộ Xây dựng) tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số 1770/QĐ-BXD ngày 22 tháng 12 năm 2006.
Tiền thân của CONINCO là Viện Cơ giới hoá và Công nghệ xây dựng trực thuộc Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1979 theo Nghị định số 156-CP của Hội đồng Chính phủ.

Các giai đoạn xây dựng và phát triển:

Giai đoạn 1979 – 1994   hoạt động với chức năng là một Viện nghiên cứu Quốc gia

Ngày 16 tháng 4 năm 1979, tại Nghị định số 156-CP  Viện Cơ giới hoá và Công nghệ xây dựng trực thuộc Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước, tiền thân của Công ty CONINCO được hình thành với chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng kết hợp quản lý. Thời kỳ này viện có chức năng nghiên cứu các đề tài khoa học và biên soạn tiêu chuẩn, quy phạm, thực hiện Dự án thực nghiệm, nghiên cứu biên soạn một số quy định và định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Trong 15 năm nghiên cứu, triển khai đơn vị đã nghiên cứu, biên dịch và xây dựng hàng trăm Tiêu chuẩn, Quy trình quy phạm, đóng góp vào hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXD). Mặc dù còn non trẻ nhưng Viện đã đạt được một số thành tích nổi bật sau:

  • Tham gia thực hiện các đề tài trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước mã số 28B và 48A;
  • Được tặng 01 bằng phát minh độc quyền sáng chế.

Giai đoạn 1994 – 2006 Giai đoạn hoạt động với chức năng là Doanh Nghiệp Nhà nước

Ngày 23/6/1994 trên cơ sở sáp nhập Viện Cơ giới hoá và Công nghệ xây dựng và Công ty kiểm định xây dựng thành Công ty tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng.
Từ một Viện nghiên cứu chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng và tiếp tục tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập thể cán bộ công nhân viên đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thích ứng với công việc mới và đạt được một số thành tích nổi bật sau:
  • Xây dựng và phát triển lượng sản xuất, tăng cường cơ sở vật chất nâng cao năng lực tư vấn và phát triển được một đội ngũ cán bộ công nhân viên lên đến 600 người;
  • Tăng trưởng doanh thu hàng năm của Công ty tăng bình quân 10 - 20%, giá trị tài sản cố định năm 2007 tăng gấp 10 lần so với năm 1994 khi mới thành lập;
  • Tham gia góp phần quản lý đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng cho hàng loạt công trình trọng điểm của Nhà nước, kịp thời phục vụ các sự kiện Chính trị quan trọng của Đất nước như Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á SEA GAMES 2003, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Hội nghị Thượng đỉnh  Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Việt Nam năm 2006.

Giai đoạn  2007 đến  nay  là Công ty cổ phần

Thực hiện Chủ trương của Đảng và Chính Phủ về cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước và Quyết định số 1770/QĐ-BXD ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Tư vấn Công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng thành Công ty cổ phần, từ tháng 1/2007 Công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình mới là một công ty Cổ phần nhà nước chi phối, thuộc Tập đoàn Tư vấn Xây dựng Việt Nam.

Ngày 21/7/2014, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Theo nhu cầu phát triển sản xuất, tháng 12/2014, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 22 tỷ lên 44 tỷ đồng, cơ cấu vốn Nhà nước giảm xuống còn 25,5%.

Với vai trò và vị trí mới, Lãnh đạo Công ty không ngừng phát huy tính năng động sáng tạo trong quản lý và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và đạt được một số thành tích nổi bật sau:

  • Chuyển đổi thành công sang mô hình Công ty đại chúng (Cổ phần); đảm bảo hầu hết người lao động đều được hưởng lợi từ việc Cổ phần hóa;
  • Duy trì tăng trưởng, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước trong Công ty Cổ phần, đóng nộp nghĩa vụ đầy đủ với Ngân sách Nhà nước, đảm bảo đời sống cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty tốt hơn so với trước khi chuyển đổi;
  • Là đơn vị đầu tiên trên địa bàn Hà Nội triển khai áp dụng hình thức nhượng quyền thương hiệu (giấy chứng nhận số: 001-000001 do Sở Thương mại Hà Nội cấp) kết quả là đã nhân rộng mô hình và phát triển thương hiệu CONINCO ngày càng lớn mạnh .
  • Hiện nay Hệ thống nhượng quyền thương hiệu của công ty đã mở rộng bao gồm 7 công ty nhượng quyền thương mại có góp vốn, 1 công ty liên kết, 1 công ty hoạt động ở nước ngoài.

 

LÃNH ĐẠO CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời kỳ

1

Đ/c Nguyễn Chân

 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu về cơ giới hoá và Công nghệ xây dựng

 

1979-1980

 

2

Đ/c Phan Cầu

Viện trưởng Viện Nghiên cứu về cơ giới hoá và Công nghệ xây dựng

 

1980-1981

 

3

Đ/c Lê Ngọc Thắng

Viện trưởng Viện Nghiên cứu về cơ giới hoá và Công nghệ xây dựng

1981-1985

 

 

Viện trưởng Viện Công nghệ và Tổ chức xây dựng

 

1985-1988

 

 

 

Viện trưởng Viện cơ giới hoá và Công nghệ xây dựng

 

1989-1994

 

 

Giám đốc Công ty Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng (Bộ Xây dựng)

 

1994-1997

 

4

Đ/c Nguyễn Văn Công

 

Giám đốc Công ty Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng (Bộ Xây dựng)

 

 

1997 - 2006

 


 

 


Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO

 

2007- T4/2017

 


Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO

2007 - đến  nay
5 Đ/c Hà Minh

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn  công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng -  CONINCO

T4/2017 - đến nay

 

Các tin khác trong Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức 14 Tháng 6 2017

Thành tích và khen thưởng 16 Tháng 4 2014

Các Công ty thành viên và Công ty con 08 Tháng 11 2011

Ban lãnh đạo 11 Tháng 8 2008

Giới thiệu công ty 09 Tháng 8 2008

Chính sách chất lượng 08 Tháng 8 2008