banner_new_event

Thông báo số 1896/2015/TB-CT v/v đăng ký kế hoạch thị trường năm 2016 và Danh sách chăm sóc khách hàng năm 2015

 

Số văn bản
1896
Ký hiệu văn bản
2015/TB-CT
Ngày ban hành
14/10/2015
Người ký
Lê Thanh Minh
Trích yếu
Thông báo số 1896/2015/TB-CT v/v đăng ký kế hoạch thị trường năm 2016 và Danh sách chăm sóc khách hàng năm 2015
Cơ quan ban hành
Công ty
Phân loại
Thông báo
Ngày có hiệu lực 14/10/2015
Tệp đính kèm:

Thông báo số 1896/2015/TB-CT

Biểu mẫu kèm theo TB số 1896/2015/TB-CT