banner_new_event

Ban hành Bộ nhận diện thương hiệu CONINCO - Phiên bản 2016

 

Số văn bản
55, 56
Ký hiệu văn bản
2016/QĐ-CT
Ngày ban hành
11/01/2016
Người ký
Nguyễn Văn Công
Trích yếu

Quyết định số 55/2016/QĐ-CT ngày 11/01/2016 của TGĐ v/v ban hành Bộ nhận diện thương hiệu - phiên bản 2016

Thông báo số 56/2016/QĐ-CT ngày 11/01/2016 của TGĐ v/v ban hành và hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu - phiên bản 2016

Cơ quan ban hành
Công ty
Phân loại
Quyết định, Thông báo
Ngày có hiệu lực Tháng 01 năm 2016
Tệp đính kèm:

Quyết định số 55/2016/QĐ-CT

Thông báo số 56/2016/QĐ-CT

Bộ nhận diện thương hiệu CONINCO - phiên bản 2016

(Được thay thế bằng Bộ nhận diện thương hiệu CONINCO ban hành theo Thông báo số 04/2017/TB-P.TT ngày 09/01/2017 của P.TT v/v đính chính nội dung Bộ nhận diện thương hiệu)