banner_new_event

Quy trình tiếp đón khách Quốc tế

 

Số văn bản
689
Ký hiệu văn bản
2016/QĐ-TGĐ
Ngày ban hành
29/4/2016
Người ký
Nguyễn Văn Công
Trích yếu

Quyết định số 689/2016/QĐ-TGĐ ngày 29/4/2016 của TGĐ v/v ban hành Quy trình tiếp đón khách Quốc tế.

Quyết định này thay thế cho QĐ số 743/2012/QĐ-TGĐ ngày 07/5/2012 v/v ban hành Quy trình tiếp đón khách Quốc tế.

Cơ quan ban hành
Công ty
Phân loại
Quyết định
Ngày có hiệu lực Ngày 01/5/2016
Tệp đính kèm:

Quy trình tiếp đón khách Quốc tế

BM 01_Phiếu đề nghị tiếp đón khách Quốc tế

BM 02_ Thông báo tiếp đón khách Quốc tế

BM 03_Chương trình họp