2017/01/10 | Internal documentation

Đính chính Bộ nhận diện thương hiệu CONINCO - Phiên bản 2016


Số văn bản
04
Ký hiệu văn bản
2017/TB-P.TT
Ngày ban hành
09/01/2017
Người ký
Lê Thanh Minh
Trích yếu

Quyết định số 55/2016/QĐ-CT ngày 11/01/2016 của TGĐ v/v ban hành Bộ nhận diện thương hiệu - phiên bản 2016

Thông báo số 56/2016/QĐ-CT ngày 11/01/2016 của TGĐ v/v ban hành và hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu - phiên bản 2016

Thông báo số 04/2017/TB-P.TT ngày 09/01/2017 của P.TT v/v đính chính nội dung Bộ nhận diện thương hiệu

Cơ quan ban hành
Công ty
Phân loại
Quyết định, Thông báo
Ngày có hiệu lực Tháng 01 năm 2017