2016/12/01 | Public information

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Công văn công bố thông tin về việc ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
AttachmentSize
PDF icon THÔNG BÁO CÔNG BỐ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN.pdf82.83 KB