2017/07/04 | Corporate governance

CONINCO - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
AttachmentSize
PDF icon Bao cao quan tri 6 thang dau nam 2017 - CONINCO.pdf9.46 MB