2017/03/22 | Corporate governance

CONINCO - Báo cáo thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2016.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
AttachmentSize
PDF icon Bao cao thuong nien 2016.pdf20.54 MB