2017/06/20 | Shareholder structure

CONINCO - Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - UV.HĐQT, TGĐ Hà Minh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty:
- Ông Hà Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
AttachmentSize
PDF icon Ket qua giao dich co phieu 20.6 - Ha Minh.pdf2.52 MB