2017/08/03 | Shareholder structure

CONINCO - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: UV.HĐQT, TGĐ Hà Minh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng:
- Ông Hà Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
AttachmentSize
PDF icon TB giao dich co phieu 22.5.17- Ha Minh.pdf1.61 MB