Project: Học viện Hành chính Quốc gia

Type of project: Civil projects
Investor: Học viện Hành chính Quốc Gia
Location: 77 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Quy mô: 23 tầng nổi, 1 tầng tum thang, 02 tầng hầm với chiều cao tính từ cốt sân là 96,15m
Diện tích xây dựng: gần 2900m2, diện tích sàn khoảng 36000m2 chưa bao gồm diện tích tầng hầm