Project: Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La

Type of project: Civil projects
Investor: Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La
Location: phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

Quy mô: cao 5 tầng, 1 tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ bao gồm: 02 nhà bảo vệ, 01 nhà để xe...
Tổng diện tích sàn xây dựng: gần 9.200m2.
Dự án được đầu tư hệ thống điều hòa không khí, thông gió; trạm biến áp, máy phát điện dự phòng; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; hệ thống chống sét hoàn chỉnh nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động của Tòa án, phù hợp với đặc thù của địa phương.