PTGĐ KTS. Nguyễn Đăng Quang (thứ 2 từ phải sang) và KTS Trần Đức Tài nhận giải Bạc cho dự án Viện kiểm sát nhân dân tối cao