Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức động thổ khởi công Dự án