Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT CONINCO phát biểu tại Lễ khởi công