CONINCO - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông công văn số 664/2018/CONINCO-CBTT ngày 12/04/2018 về việc Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Project: MB Grand Tower Headquarters of Military Commercial Joint Stock Bank - MB Grand Tower

CONINCO - Thông báo về việc thay đổi địa chỉ giao dịch trong thời gian xây dựng Tòa nhà CONINCO TOWER

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới các cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng và tổ chức, cá nhân có liên quan địa chỉ giao dịch mới của Công ty trong thời gian xây dựng Tòa nhà CONINCO TOWER.

Để triển khai xây dựng Trụ sở mới – Tòa nhà CONINCO TOWER tại số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội, từ ngày 21/10/2017, CONINCO thay đổi địa chỉ giao dịch chung của Công ty tới Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội (Tầng 5 nhà E2; nhà E4 và phòng 203,204 nhà E4B).

Số điện thoại: 024.38523706         -  Fax: 024.35741708
Website: www.coninco.com.vn      -  Email: conincohn@coninco.com.vn.

Pages