2021/04/29 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về ngày triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian: từ 9h00 thứ Sáu ngày 21/05/2021

Địa điểm: Hội trường tầng 11 - Tòa nhà CONINCO TOWER - Số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội

Chi tiết nội dung chương trình vui lòng xem file đính kèm.