2015/12/24 | Hoạt động kinh doanh

Hội nghị tổng kết năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 đơn vị do PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn phụ trách

Hội nghị tổng kết năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 các đơn vị do PTGĐ phụ trách

Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Điều hành dự án (T.ĐH), Trung tâm Quản lý xây dựng số 2 (T.QX2), Trung tâm Công trình ngầm (T.CN), Trung tâm Công trình Giao thông (T.GT).

Tham dự Hội nghị tổng kết có giám đốc, phó giám đốc, cán bộ của các đơn vị do PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn phụ trách.

Tại Hội nghị, các cán bộ đã được nghe báo cáo tổng kết năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016. Qua đó, cùng nhau nhận định những ưu, nhược điểm và các biện pháp nhằm cải tiến công việc hiệu quả hơn, đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực và quản lý chất lượng.

Trong năm 2015, 04 đơn vị do PTGĐ Mạnh Tuấn phụ trách đã hoạt động tốt, đem lại nhiều lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo đời sống cho các cán bộ. Điển hình là T.ĐH với doanh thu vượt 167% so với kế hoạch năm.

Tiến tới năm 2016, Phó Tổng Giám đốc cùng các đơn vị đã cùng nhau thảo luận và đề ra định hướng hoạt động về cơ chế cũng như về nhân sự và các kiến nghị chung cho sự phát triển của công ty như: Tiếp tục gìn giữ các thị trường đang có, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm các dự án mới; Tiếp tục cơ cấu, hoàn thiện bộ máy quản lý, vận hành tốt các công tác về quản lý ISO; Tăng cường khả năng ngoại ngữ, tiến tới tham gia nhiều dự án của Công ty liên doanh với các đối tác nước ngoài.

Hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng, với những định hướng và chỉ đạo rõ ràng cùng lòng yêu nghề, sự quyết tâm, đồng lòng của các cán bộ; các đơn vị do PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn phụ trách sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần tạo nên thành công chung cho thương hiệu CONINCO.