2013/12/11 | Văn bản pháp quy

Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND Thành phố về Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số văn bản:                   56

Ký hiệu văn bản:            2013/QĐ-UBND

Ngày ban hành:             11/12/2013

Ngày có hiệu lực:           21/12/2013

Ngày hết hiệu lực:          Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                        Nguyễn Văn Khôi

Trích yếu:                        Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND Thành phố về Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Cơ quan ban hành:         Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Phân loại:                        Quyết định

Tệp đính kèm:                 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:

1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại http://www.xaydung.gov.vn/

2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/