2015/02/11 | Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Công ty năm 2014

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon BCTC 2014_Coninco.pdf14.83 MB