2023/05/23 | Hoạt động kinh doanh

CONINCO – Họp Giao ban sản xuất Tháng 5

Sáng ngày 23/5/2023, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công đã tham dự và chỉ đạo cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh Tháng 5 của Công ty. 

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công tóm tắt đặc điểm hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ mới (2022 - 2027), đồng thời Chủ tịch cũng đưa ra nhận định về những khó khăn của nền kinh tế đối với hoạt động xây dựng nói chung và tư vấn xây dựng nói riêng. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công khẳng định, sự thay đổi trong chính sách hoạt động của Công ty là xu hướng tất yếu để thích nghi với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, Chủ tịch HĐQT yêu cầu, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng quản lý, đơn vị trực thuộc phải luôn kiên định tuân thủ, tin tưởng theo mục tiêu đặt ra và triết lý văn hóa vì lợi ích của người lao động, liên tục phát triển lực lượng lao động, bồi dưỡng năng lực, kiến thức cho đội ngũ kế cận phù hợp với yêu cầu công việc. Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh, Ban Tổng Giám đốc là những người điều hành, đóng góp lớn vào sự phát triển của công ty; là hạt nhân kết hợp sức mạnh trong nhiều hoạt động của công ty bởi vậy các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc cần hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết để phát huy sức mạnh tập thể, giữ gìn và phát triển thương hiệu CONINCO ngày càng lớn mạnh. 

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công chỉ đạo hội nghị
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công chỉ đạo hội nghị

Trong buổi họp, đại diện các phòng quản lý đã báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị tài chính, công tác quản lý chất lượng của Công ty trong 5 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai các hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm 45 năm thành lập công ty vào năm 2024. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, mặc dù tình hình kinh tế còn gặp không ít khó khăn những Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị đã tích cực trong hoạt động sản xuất tư vấn, nỗ lực trong công tác tiếp cận, duy trì và phát triển thành công nhiều dự án. Bên cạnh việc tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống, công ty đã phát triển mạnh các thị trường vốn đầu tư tư nhân, đồng thời định hướng phát triển các dự án hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông và các dự án nguồn vốn nước ngoài. Song song với đó, Công ty tập trung nguồn lực thực hiện thật tốt dự án trọng điểm quốc gia để khẳng định thương hiệu trong thị trường tư vấn.

Phát biểu tại buổi họp, Tổng Giám đốc Phan Ngọc Cương cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và xác định Ban Tổng Giám đốc sẽ luôn bám sát các mục tiêu, kiên định tư tưởng theo Nghị quyết của HĐQT đã đặt ra để hoàn thành các chỉ số được giao vì lợi ích của người lao động và sự phát triển chung của toàn Công ty. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các phòng phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động trong cả lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và quản lý chất lượng. 

Chủ tịch HĐQT tin tưởng rằng với nỗ lực quyết tâm cao, sự đoàn kết của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công ty sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề án 5 năm đã đặt ra, tạo nguồn việc và thu nhập ổn định cho CBNV, đưa thương hiệu CONINCO ngày càng phát triển lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu đa dạng, hiệu quả của khách hàng, cổ đông, đóng góp cho sự phồn vinh và giàu mạnh của đất nước.  

Hoa Lữ