2020/03/24 | Báo cáo tài chính

CONINCO - Báo cáo tài chính công ty năm 2019 đã kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon Bao cao tai chinh nam 2019 da kiem toan.pdf6.37 MB