2022/03/31 | Báo cáo tài chính

CONINCO - Báo cáo tài chính công ty năm 2021 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon Bao cao tai chinh nam 2021 da kiem toan.pdf7.48 MB