2019/04/19 | Quản trị doanh nghiệp

CONINCO - Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2018.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon Bao cao thuong nien nam 2018.pdf13.6 MB