2022/01/20 | Quản trị doanh nghiệp

CONINCO - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon Báo cáo tình hình quản trị công ty 2021.pdf719.04 KB