2019/03/29 | Cơ cấu cổ đông

CONINCO - CBTB kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - UV.HĐQT - PTGĐ Phan Ngọc Cương

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - UV. HĐQT - PTGĐ Phan Ngọc Cương.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon CBTT - KQGDCP - UV.HĐQT - PTGĐ P.N.CƯƠNG 29-3-2019.pdf540.88 KB