2019/03/27 | Cơ cấu cổ đông

CONINCO - CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - UV.HĐQT - PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ UV.HĐQT- PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon CBTT - KQGDCP - UV.HĐQT - PTGĐ N.M.TUAN 26-3-2019.pdf512.07 KB