2022/04/13 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - TGĐ Hà Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Tổng Giám đốc Hà Minh.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.