2022/03/15 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - PTGĐ Nguyễn Đăng Quang

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ -  PTGĐ Nguyễn Đăng Quang.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.