2019/04/03 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - PTGĐ. Nguyễn Hữu Trường

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ -  PTGĐ. Nguyễn Hữu Trường.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon CBTT - KQGDCP - PTGĐ - N.H. TRƯỜNG - 3-4-2019.pdf509.63 KB