2015/09/10 | Hoạt động kinh doanh

CONINCO tổ chức Hội nghị Quản trị hợp đồng tư vấn và Báo cáo sản xuất kinh doanh tháng 8/2015 – kế hoạch triển khai công tác tháng 9/2015

Ngày 09 tháng 9 năm 2015, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO đã tổ chức Hội nghị Quản trị hợp đồng tư vấn và Báo cáo sản xuất kinh doanh tháng 8/2015 – kế hoạch triển khai công tác tháng 9/2015 với kết quả sản xuất kinh doanh vượt trội so với kế hoạch đã đề ra.

Tham dự Hội nghị có Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc; các cán bộ đại diện đến từ các đơn vị trực thuộc Công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong 8 tháng đầu năm được đánh giá là thành công trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn nói chung và bối cảnh nền xây dựng tại Việt Nam nói riêng.

Các công tác phát triển thị trường; quản trị hợp đồng; quản trị chất lượng; quản lý tài chính; đào tạo và nghiên cứu khoa học; hợp tác Quốc tế và các hoạt động Hội ngành đều được thường xuyên rà soát, kiện toàn và đạt được kết quả tốt.

Từ năm 2015, CONINCO đã liên tục thực hiện các chuyên đề về các công tác quản trị theo tháng, quý. Trong đó luân phiên các công tác về thị trường, hợp đồng, chất lượng, tài chính. Tại hội nghị lần này, các vấn đề quản trị hợp đồng tư vấn đã được đưa ra làm chủ điểm nhằm thảo luận hiện trạng và đưa ra các biện pháp khắc phục vấn đề công nợ của các hợp đồng.

Đây là vấn đề mà rất nhiều các công ty tư vấn xây dựng đang gặp phải, là vấn đề ảnh hưởng chính đến thu nhập của các cán bộ dù kết quả sản xuất kinh doanh vẫn đạt mức đặt ra. 

Do tính chất của loại hình tư vấn của CONINCO rất đa dạng, các dự án kéo dài trong nhiều năm và thực hiện gối đầu các năm, nhiều công trình đang thực hiện thì thiếu vốn, thay chủ đầu tư, dự án tạm dừng nên việc quản trị hợp đồng kéo dài không dứt điểm được.

Ngoài các yếu tố khách quan, Công ty cũng đang nỗ lực trong công tác thu hồi công nợ hợp đồng với nhiều biện pháp khắc phục, giảm thiểu rủi ro.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy thương hiệu, kết quả sản xuất kinh doanh; Công ty đã đạt ra các kế hoạch cùng các biện pháp triển khai cụ thể trong đó nhấn mạnh về các biện pháp quản trị nội bộ, đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, quản trị thông tin hợp đồng.

Quý IV hứa hẹn sẽ là một quý tăng trưởng vượt trội về mọi mặt, chốt lại một năm sản xuất kinh doanh thành công và hiệu quả.