2021/03/29 | Tin nội bộ

CONINCO tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và Nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sáng ngày 29/3 Đảng bộ CONINCO tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và hội nghị nghiên cứu quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương; ông  Nguyễn Văn Công – Chủ tịch HĐQT, đ/c Nguyễn Huy Quang - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Xây dựng/Bí thư Đảng ủy Công ty và toàn thể Đảng viên, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty.

Mở đầu hội nghị đ/c Nguyễn Huy Quang - Bí thư Đảng ủy báo cáo tổng kết năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Theo đó, năm 2020 Đảng bộ CONINCO đã tập trung phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo đội ngũ đảng viên tiếp tục thực hiện những giải pháp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên đề ra. Công tác tư tưởng, tổ chức xây dựng đảng, phát triển đảng và kiểm tra, giám sát cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi bộ và Đảng bộ thực hiện có hiệu quả. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động tích cực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người lao động trong Công ty. Đặc biệt, năm 2020 Đảng bộ CONINCO đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đ/c Nguyễn Huy Quang - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Xây dựng/Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu khai mạc hội nghị và báo cáo tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021
Đ/c Nguyễn Huy Quang - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Xây dựng/Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu khai mạc hội nghị và báo cáo tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương phổ biến, quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước không chỉ trong năm 2021 mà cả trong 5 năm tới. Đại hội thành công tốt đẹp đã góp phần củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương phổ biến, quán triệt các nội dung chính Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương phổ biến, quán triệt các nội dung chính Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Các văn kiện đã thực sự tổng kết, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân, quyết tâm ý chí phát triển của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà chỉ rõ: Để bảo đảm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, các cấp ủy, tổ chức Đảng,… các đoàn thể cần nhận thức sâu sắc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Việc triển khai nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết cần tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, làm rõ những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung phát triển tư duy lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thành tựu 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn thách thức và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới, liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện thực tiễn của mỗi cơ quan để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Hà khẳng định lại lần nữa, việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, đưa những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội XIII.
Bởi vậy, ngay sau Hội nghị này BCH Đảng ủy cần phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch phù hợp với thực tiễn góp phần nâng cao đời sống CBNV và sự phát triển mạnh mẽ của Công ty nói riêng và của đất nước nói chung. 

Kết thúc buổi quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Nguyễn Đức Hà chúc toàn thể CBNV CONINCO cùng như Đảng bộ CONINCO năm mới nhiều thằng lợi mới, thực hiện nhiều công trình mới, nâng cao đời sống CBNV và chúc CONINCO ngày càng phát triển.
Bế mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Huy Quang cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Hà đã đến CONINCO và quán triệt tới toàn thể Đảng viên CONINCO những nội dung cơ bản cốt lõi nhất của Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên phải luôn Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.