2022/02/14 | Hoạt động kinh doanh

CONINCO tổ chức họp giao ban đầu năm 2022

Xác định cụ thể kế hoạch triển khai sản xuất kinh doanh kèm biện pháp, tiến độ thực hiện các mục tiêu năm 2022 và những năm tiếp theo là yêu cầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đặt ra cho Ban lãnh đạo, các khối quản lý và sản xuất trong buổi họp giao ban đầu năm của CONINCO được tổ chức sáng 14/02/2022, tại hội trường lớn tòa nhà CONINCO TOWER. Tham dự cuộc họp có Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty. 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công khẳng định cuộc họp giao ban đầu năm là buổi họp có ý nghĩa quan trọng nhằm định hướng, điều chỉnh hàm mục tiêu sát với thực tiễn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thông qua buổi họp, Chủ tịch đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác phát triển thị trường của Ban Tổng Giám đốc những tháng đầu năm đã có nhiều khởi sắc và tạo được một số xu hướng phát triển thị trường mới. Đồng thời Chủ tịch cũng đưa ra một số nhận định về thị trường trong năm 2022 và những năm tới để Ban Tổng Giám đốc có mục tiêu rõ ràng trong việc đón bắt các dự án mới, tập trung nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng. 

Từ những định hướng của Chủ tịch HĐQT đưa ra, hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình hoạt động, các biện pháp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo đó, tháng 1/2022, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị đã tích cực trong hoạt động sản xuất tư vấn, nỗ lực trong công tác tiếp cận, duy trì và phát triển thành công nhiều dự án. Công tác quản lý chất lượng được tăng cường giảm thiểu tối đa rủi ro, nâng cao chất lượng công trình, quan trắc chứng chỉ hành nghề, tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm vào quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2021, chuẩn bị hồ sơ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời thực hiện giai đoạn 2 của đề án phát triển công ty 2022-2026. Bên cạnh công tác phát triển thị trường, công tác quản lý chất lượng, công tác tài chính kế toán thì công tác tổ chức nhân sự, hành chính văn phòng, truyền thông thương hiệu, quản trị tòa nhà và các công tác khác Đảng, Đoàn thể, quân sự, Hội chuyên ngành cũng đưa ra các chương trình, kế hoạch hoạt động, góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý, nâng cao thương hiệu CONINCO cũng như tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công chỉ đạo hội nghị
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công chỉ đạo hội nghị

Tại cuộc họp, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị cũng đã thảo luận, đề ra hướng giải pháp về các vấn đề quan trọng trong thời gian tới nhằm khắc phục các vấn đề còn tồn đọng, đẩy mạnh quản lý doanh nghiệp một cách khoa học, chuyên nghiệp. 

Chỉ đạo tại buổi họp, Chủ tịch HĐQT yêu cầu các khối bổ sung điều chỉnh hệ thống văn bản quản trị và phân công nhiệm vụ theo tiêu chí của đề án 5 năm; xây dựng kế hoạch và phương pháp luận kiểm soát sản xuất kinh doanh, lập lịch hoạt động chi tiết năm 2022 theo trách nhiệm, quyền hạn được giao, đề ra chỉ số và hàm mục tiêu trong từng giai đoạn để có định hướng phát triển rõ ràng; tiến tới thực hiện quản trị doanh nghiệp số một cách chuyên nghiệp. Chủ tịch nhấn mạnh, với nền tảng và uy tín của CONINCO, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị cần nắm bắt được lợi thế, mở rộng và định hướng cụ thể công tác phát triển thị trường, tiếp cận và xây dựng đề cương triển khai kế hoạch càng sớm càng tốt, chủ động liên danh liên kết, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và giữ vững thương hiệu CONINCO – Chắc chắn cho tương lai. 

Buổi họp kết thúc tốt đẹp, toàn thể Ban lãnh đạo và CBNV CONINCO sẽ đoàn kết thực hiện các mục tiêu đề ra, hi vọng vào một năm 2022 khởi sắc và gặt hái được nhiều thành công.