2016/10/13 | Tin nội bộ

CONINCO tổ chức kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO tổ chức kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm tôn vinh, biểu dương những đóng góp tích cực của các “Thuyền trưởng” vào sự phát triển Công ty cũng như ghi nhận vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.
Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam diễn ra trong không khí vui vẻ, phấn khởi, tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, Ông Nguyễn Văn Công hy vọng thế hệ lãnh đạo kế cận sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí kinh doanh, sức mạnh vật chất và trí tuệ, tinh thần của CBNV đưa con tàu CONINCO ngày một tiến xa hơn trong hành trình chinh phục những thách thức của thời kỳ hội nhập và phát triển.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam tại CONINCO:

 

Ngày 13/10/1945, Bác Hồ đã gửi thư cho tầng lớp công thương Việt Nam. Sự kiện chưa từng có này đã tạo cho tầng lớp doanh nhân một vị thế mới trong lịch sử dân tộc. Trong thư, Bác đã viết: “Trong lúc các giới khác ra sức hoạt động để giành lấy hoàn toàn nền độc lập thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền tài chính vững vàng và thịnh vượng... Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng tức là sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”. Trong thư Bác còn nhấn mạnh rằng "Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này". Và có thể nói hai chữ “tận tâm” là hai từ “đắt nhất”, là bài học nằm lòng cho các doanh nhân qua nhiều thế hệ.

Với những đóng góp không ngừng của doanh nhân, ngày 13/10/2004 Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định chọn ngày 13/10 làm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải gọi doanh nghiệp, doanh nhân là đội quân chủ lực, lực lượng chủ công, là đội ngũ xung kích trong công cuộc phát triển kinh tế và hội nhập. Điều đó một lần nữa khẳng định và ghi nhận vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.