2021/04/05 | Tin nội bộ

CONINCO tổ chức tập huấn Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Ngày 5/4, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO đã tổ chức buổi tập huấn một số nội dung của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Đây là 3 Nghị định được Chính phủ ban hành đầu năm 2021 nhằm thay thế các Nghị định cũ và phù hợp với Luật Xây dựng sửa đổi vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua.
Ban Tổng Giám đốc cùng các cán bộ, kỹ sư, kiến trúc sư thuộc các phòng quản lý, đơn vị trực thuộc và hệ thống nhượng quyền thương mại CONINCO đã tham dự hội nghị tập huấn.
Các văn bản trong đợt Tập huấn này cụ thể:
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Điều 1, điều 4, từ Phụ lục I-IX Nghị định 100/2018/NĐ-CP. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP nêu rõ, khi đầu tư xây dựng công trình phải có giải pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các điểm mới về quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ, quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.
 

Các báo cáo viên trình bày một số nội dung của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP trong buổi tập huấn nội bộ ngày 5/4
Các báo cáo viên trình bày một số nội dung của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP trong buổi tập huấn nội bộ ngày 5/4

Trước đó, ngày 2/4, Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam phối hợp với cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và CONINCO đã tổ chức buổi tập huấn các nghị định này cho các đơn vị Hội viên khu vực phía Bắc tại hội trường lớn tòa nhà CONINCO TOWER.  

Toàn cảnh buổi tập huấn ngày 2/4
Toàn cảnh buổi tập huấn ngày 2/4