2021/04/09 | Tin nội bộ

CONINCO tổ chức tập huấn về luật lao động, thuế, lương 3P-KPI và hợp đồng

Ngày 9/4, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO đã tổ chức buổi tập huấn nội bộ một số nội dung về luật lao động, thuế, lương 3P-KPI và hợp đồng do các báo cáo viên là lãnh đạo phòng quản lý và các cán bộ công ty đã tham gia chương trình tập huấn do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trong tháng 3/3021. Ban Tổng Giám đốc cùng các cán bộ, kỹ sư, kiến trúc sư thuộc các phòng quản lý, đơn vị trực thuộc và hệ thống nhượng quyền thương mại CONINCO đã tham dự hội nghị tập huấn.
Các nội dung trong buổi tập huấn bao gồm:
- Luật Lao động – Thực tế và kiến nghị về việc áp dụng luật Lao động trong CONINCO do báo cáo viên Lê Minh Hoàng, Phạm Thị Hoa – Phó Chánh Văn phòng trình bày
- Cập nhật chính sách thuế mới về thuế TNCN, TNDN, GTGT, hóa đơn 2021; Tổng hợp những lưu ý quan trọng khi nộp quyết toán thuế 2020; Quy định về lương đóng BHXH theo bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021; Tổng quan phương pháp trả lương 3P, xây dựng KPI do báo cáo viên Lê Xuân Tường – Trưởng phòng Tài chính đầu tư và Phan Thị Cẩm Tú – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật trình bày
- Hợp đồng thương mại: Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết, giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại và những vấn đề pháp lý về giao dịch điện tử tại Công ty do báo cáo viên Đỗ Thị Ngọc Châu – Phó Trưởng phòng Kinh doanh và Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc T.BMS trình bày.

Các báo cáo viên trình bày tại buổi tập huấn và thảo luận, giải đáp thắc mắc cùng toàn thể cán bộ tham gia buổi tập huấn
Các báo cáo viên trình bày tại buổi tập huấn và thảo luận, giải đáp thắc mắc cùng toàn thể cán bộ tham gia buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên cùng toàn thể cán bộ tham gia đã cùng thảo luận, giải đáp những vấn đề liên quan để làm rõ các quy định mới của luật lao động, của bảo hiểm xã hội, của chính sách thuế, cũng như các kỹ năng phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Toàn cảnh buổi tập huấn
Toàn cảnh buổi tập huấn