2023/03/31 | Công bố thông tin

CONINCO - Công bố thông tin v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2023 về việc chốt Danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ngày chốt DS cổ đông có quyền dự họp: 28/04/2023. 
Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: trong khoảng từ 15/05/2023 - 20/05/2023 (chi tiết sẽ thông báo sau). 

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon CBTT vv chot danh sach co dong de to chuc DHDCD thuong nien 2023.pdf753.57 KB